hilo navegacion-->NO

Avantatges del gas

Amb gas natural aconseguiràs augmentar la satisfacció dels teus clients, amb un servei més eficient i una gestió molt més simple i còmoda. Els teus clients gaudiran, per fi, de més confort i estalvi, amb un major control en la despesa energètica de la llar. Obtindran tota la comoditat en calefacció, aigua calenta i cocció, i el màxim estalvi, perquè actualment és l'energia de subministrament continu més barata del mercat. A més, eliminaran tots els problemes d'olors i de falta d'espai a les zones comunitàries en no haver d'emmagatzemar-lo.

Canviar a gas natural és molt senzill perquè li oferim un servei complet d'assessorament i assistència tècnica, i participem en el procés de disseny i optimització del projecte energètic, el muntatge i la posada en marxa de les instal·lacions i el seu manteniment.

 

Gas Natural

Gas natural, l'energia més respectuosa amb el medi ambient

 El gas natural és la millor manera de satisfer les necessitats tèrmiques de les llars.

Entre els seus múltiples avantatges, podem destacar la seva major intensitat de proveïment, que permet l'ús, de manera simultània, de tants aparells com es vulgui, amb el màxim rendiment, ja que proporciona tota la seva potència des del moment de l'encesa. 

Cuida el medi ambient

El gas natural és l'energia més respectuosa amb el medi ambient. S'utilitza tal com s'extreu de la terra. La seva combustió no genera cendres ni residus sòlids, només vapor d'aigua i una emissió mínima de gasos. A diferència d'altres combustibles, no emet sofre (SO2) a l'atmosfera, element responsable de la pluja àcida. A més, les emissions de CO2, causants de l'efecte hivernacle, són inferiors en un 25% a les del gasoil i en un 42% a les del carbó.

Energia econòmica per al consumidor

El gas natural és, en l'actualitat, l'energia de subministrament continu més econòmica del mercat per a qualsevol nivell de consum.
Com que és un combustible gasós i no conté impureses, assegura una combustió eficient, manté els cremadors ajustats molt més temps i evita augments de consum per mala regulació i disminueix el cost de manteniment dels aparells.
Amb el gas natural, el consumidor final gaudirà d'un major confort a la seva llar, amb aparells fàcils d'utilitzar i d'alt rendiment que, amb menys cost, genera la mateixa quantitat de calor que altres energies.

La Comunitat de Propietaris decideix la millor alternativa

Gas natural

Oferim la millor solució i ens ajustem a les necessitats dels vostres clients:

a) Subministrament individual de gas natural per a cada habitatge: cada usuari podrà triar com i quan gaudir de la calefacció, i pagarà només el que ha consumit i en controlarà el consum.

b) Subministrament centralitzat d'energia per a aigua calenta i calefacció: amb gas natural, el subministrament continu està assegurat i, com que no cal cap habitacle especial per emmagatzemar-lo, s'allibera espai perquè la Comunitat de Propietaris l'utilitzi per a altres finalitats.

c) Solució mixta: servei centralitzat de calefacció i servei d'aigua calenta individual.

Eficiència i eficàcia incomparable

Quan es compara el gas natural amb les altres energies disponibles actualment, els avantatges són més que evidents.

Fes tu mateix la prova analitzant el quadre següent:
 

  Gas Natural Butà / Propà (ampolles) Propà a granel ELECTRICITAT Gasoil
Subministrament continu No No No
Potència disponible Il·limitada Limitada a vaporització d'ampolles Limitada a vaporització de tanc Limitada a la potència contractada Limitada capacitat de tanc
Ús simultani  Tots els aparells de gas disponibles  Limitada capacitat d'ampolles  Limitada capacitat del tanc  Limitada a la potència contractada  Associat a un tipus d'aparell
Es paga  Després de consumir  Abans de consumir  Abans de consumir  Després de consumir  Abans de consumir
Control de consum  Sí, per comptador  No  No  Sí, per comptador  No
Pendent repartidor  No  Sí  Sí  No  Sí
Emmagatzematge  No  Sí  Sí  No  Sí
Impacte Mig Ambiental  Baix  Baix  Baix  Alt  Medi