hilo navegacion-->NO

Avantatges i usos

Amb gas natural, tot són avantatges. Si seleccioneu el gas natural com l'energia de les llars del futur, només trobareu avantatges. És l'energia ideal com a pont cap a l'ús de les energies renovables, com així reconeix l'Agència Internacional de l'Energia. És una energia molt ben considerada pels potencials usuaris de nous habitatges. A més, ajudareu a conservar el medi ambient usant una energia responsable i segura.

Taula resum dels avantatges d'ús

Avantatges i usos

S'aprofita l'energia al màxim.

Cada aplicació treu el major partit de l'energia del gas natural. En disposar de contractes individuals per a cada habitatge, l'usuari final pot definir, de manera específica, quina oferta energètica desitja a la seva llar.

Seleccioneu un producte i estudieu els avantatges econòmics i d'ús que oferim amb el nostre servei energètic.

 

Taula comparativa amb altres energies

Eficiència i eficàcia sense parió

Quan es compara el gas natural amb les altres energies disponibles actualment, els avantatges són més que evidents.

Feu la prova analitzant el següent quadre.
 

  Gas Natural Butà / Propà (ampolles) Propà a granel Electricitat Gasoil
Subministrament continu No No No
Potència disponible Il·limitada Limitada a vaporització d'ampolles Limitada a vaporització de tanc Limitada a la potència contractada Limitada capacitat de tanc
Ús simultani  Tots els aparells de gas disponibles  Limitada capacitat d'ampolles  Limitada capacitat del tanc  Limitada a la potència contractada  Associat a un tipus d'aparell
Es paga  Després de consumir  Abans de consumir  Abans de consumir  Després de consumir  Abans de consumir
Control de consum  Sí, per comptador  No  No  Sí, per comptador  No
Pendent repartidor  No  Sí  Sí  No  Sí
Emmagatzematge  No  Sí  Sí  No  Sí
Impacte Mig Ambiental  Baix  Baix  Baix  Alt  Mitjà