Revista

Revista "Energía eficiente". Cada quatre mesos, us oferim la nostra revista referent a noves construccions i instal·lacions energètiques.

La nostra revista, el vostre sector

Revista Nueva Construcción

Cada quatre mesos Gas Natural Fenosa publica la revista "Energía eficiente", on ofereix reportatges, entrevistes, articles d'interès i, en general, tota la informació d'actualitat que incumbeix als professionals de la construcció i la instal·lació de productes energètics en noves edificacions.


Baixeu-les cada mes i no deixeu d'estar informat.
 

2014

Taula de documents 2014
Nom de l'informe Descripció Arxius Imatge de l'informe

ENERGÍA EFICIENTE Núm. 5

Transport rodat i gasoil: els enemics de l'aire.

Setembre 2014

Pes de l'arxiu: 3.905 Kb
 

Revista Energia eficient núm 5

ENERGÍA EFICIENTE Núm. 4

El clima y la energía en Europa, en el horizonte 2030.

 

Maig 2014

 

Pes de l'arxiu: 4.870 kB

Revista "Energía eficiente" Núm. 4

2013

Taula de documents 2013
Nom de l'informe Descripció Arxius Imatge de l'informe

ENERGÍA EFICIENTE Núm. 3

El gas natural, una energia amb futur.

 

Desembre 2013

 

Pes de l'arxiu: 4.547 Kb

Revista "Energía eficiente"

ENERGÍA EFICIENTE Núm.2

Creixement verd. Cap a una economia baixa en carboni.

 

Setembre 2013

 

Pes de l'arxiu: 5.232 Kb

Revista "Energía eficiente" Núm.2

ENERGÍA EFICIENTE Núm. 1

Insistint en el canvi climàtic


Abril 2013


Pes de l'arxiuo: 5.876 Kb 

Revista "Energía eficiente" Núm. 1

2012

Taula de documents 2012
Nom de l'informe Descripció Arxius Imatge de l'informe

NUEVA CONSTRUCCIÓ Núm.29

Arquitectura efímera: construccions dissenyades per desaparèixer.

Juny 2012

Pes de l'arxiu: 1982 Kb 

REVISTA NOVA CONSTRUCCIӓ Nº29

NUEVA CONSTRUCCIÓN “ Núm. 28

L'espai mínim d'una llar

Febrer 2012

Pes de l'arxiu: 2085 Kb. 

Revista Nova Construcció Nº 28

2011

Taula de documents 2011
Nom de l'informe Descripció Arxius Imatge de l'informe

NUEVA CONSTRUCCIÓN Núm. 27

"Patrimoni industrial. Cuando pasado y futuro se funden"

Octubre 2011

Pes de l'arxiu: 1808 Kb.

Revista Nueva Construcción núm. 27

NUEVA CONSTRUCCIÓN núm. 26

Masdar, un oasi ecològic en el desert
Juny 2011
Pes de l'arxiu: 1416 KB.

Revista Nueva Construcción, núm. 26

NUEVA CONSTRUCCIÓN núm. 25

La pell de la nova arquitectura està feta de valors sostenibles
Febrer 2011
Pes de l'arxiu: 3419 KB

Revista Nueva Construcción núm. 25

2010

Taula de documents 2010
Nom de l'informe Descripció Arxius Imatge de l'informe

NUEVA CONSTRUCCIÓN núm. 24

Pedra a pedra, l'arquitectura excava la roca
Octubre 2010
Pes de l'arxiu: 2774 KB.

Revista Nueva Construcción núm. 24

NUEVA CONSTRUCCIÓN núm. 23

Joves arquitectes a la capital d'Europa
Juny 2010
Pes de l'arxiu: 5612 KB.

Revista Nueva Construcción núm. 23

NUEVA CONSTRUCCIÓN núm. 22

L'art de planificar la ciutat
Febrer 2010 / Maig 2010
Pes de l'arxiu: 2485 KB.

Revista Nueva Construcción núm. 22

2009

Taula de documents 2009
Nom de l'informe Descripció Arxius Imatge de l'informe

NUEVA CONSTRUCCIÓN núm. 21

Aeroports, arquitectura d'alts vols
Octubre 2009 / Gener 2010
Pes de l'arxiu: 1233 KB.

Revista Nueva Construcción núm. 21

NUEVA CONSTRUCCIÓN núm. 20

La industrialització aplicada a l'arquitectura
Juny 2009 / Setembre 2009
Pes de l'arxiu: 1182 KB.

Revista Nueva Construcción núm. 20

NUEVA CONSTRUCCIÓN núm. 19

Espais d'ahir per al món del demà
Febrer 2009 / Maig 2009
Pes de l'arxiu: 1508 KB.

Revista Nueva Construcción núm. 19

2008

Taula de documents 2008
Nom de l'informe Descripció Arxius Imatge de l'informe

NUEVA CONSTRUCCIÓN núm. 18

Torre Biònica, la Ciutat Vertical
Octubre 2008 / Gener 2009
Pes de l'arxiu: 2569 KB

Revista Nueva Construcción núm. 18

NUEVA CONSTRUCCIÓN núm. 17

Or en arquitectura. L'organització d'uns Jocs Olímpics
Juny 2008 / Setembre 2008
Pes de l'arxiu: 1295 KB.

Revista Nueva Construcción núm. 18

NUEVA CONSTRUCCIÓN núm. 16

Esports i cultura, aliats de l'urbanisme
Febrer 2008 / Maig 2008
Pes de l'arxiu: 1860 KB.

Revista Nueva Construcción núm. 16