Sistema de comunicació SCTD

El SCTD és el sistema de comunicació transport-distribució a través del qual les empreses comercialitzadores poden gestionar l'accés a les xarxes del distribuïdor i l'accés al registre de punts de subministrament. Per a més informació consulteu les nostres preguntes freqüents.

Què és el SCTD?

Què és el SCTD?

El SCTD, sistema de comunicació transport-distribució, és un sistema informàtic comú i homogeni per al conjunt de distribuïdors de gas natural que actuen a Espanya.

Processos que poden gestionar-se a través del SCTD

Processos que es poden gestionar

A través del SCTD podeu gestionar el canvi de subministrador, modificar el contracte d'ATR, donar-vos de baixa o rescindir el contracte d'ATR i procedir a l'anul·lació de sol·licituds.

Accés al sistema SCTD

Accés al sistema SCTD

Accediu al sistema SCTD o sol·liciteu-ne l'accés