Processos que poden gestionar-se a través del SCTD

Processos que es poden gestionar

A través del SCTD podeu gestionar el canvi de subministrador, modificar el contracte d'ATR, donar-vos de baixa o rescindir el contracte d'ATR i procedir a l'anul·lació de sol·licituds.

Canvi de subministrador

Procés a seguir perquè un consumidor passi de ser subministrat en el mercat liberalitzat per un comercialitzador a ser subministrat per un altre comercialitzador.

Modificació del contracte ATR

Procés mitjançant el qual un comercialitzador sol·licita al titular de les instal·lacions alguna modificació de les dades que afecten el contracte d'ATR o que han de ser actualitzades a les bases de...

Baixa o rescissió del contracte d'ATR

Procés a seguir per procedir a la rescissió del contracte d'ATR corresponent a un punt de subministrament per part d'un comercialitzador.

Anul·lació de sol·licituds

Procés a seguir perquè un comercialitzador pugui deixar sense efecte una sol·licitud prèviament enviada de tipus canvi de comercialitzador o baixa del contracte ATR, sempre que el procés no s'hagi ...