hilo navegacion-->NO

Anul·lació de sol·licituds

 

Definició

Procés a seguir perquè un comercialitzador pugui deixar sense efecte una sol·licitud prèviament enviada de tipus canvi de comercialitzador o baixa del contracte ATR, sempre que el procés no s'hagi realitzat.

 

Agents implicats

  • Comercialitzador amb contracte d'ATR en vigor (sol·licitant)
  • Titular de la xarxa

 

Sol·licitud

El comercialitzador ha de sol·licitar l'anul·lació d'un procés de canvi de comercialitzadora o baixa ATR al titular de les instal·lacions via SCTD, carregant el fitxer A1 definit a aquest efecte (vegeu el manual d'usuari).

 

Validació de sol·licituds pel titular de les instal·lacions

Com en els casos anteriors, el titular de la xarxa comprovarà la viabilitat de la sol·licitud d'anul·lació rebuda. Si el procés original sobre el qual se sol·licita l'anul·lació ha estat realitzat, la sol·licitud serà rebutjada.

 

Resposta a la sol·licitud

Després de la validació, el titular de les instal·lacions haurà de respondre al comercialitzador sol·licitant si accepta o rebutja la sol·licitud d'anul·lació indicant, si s'escau, les causes del rebuig.
La resposta de validació o rebuig s'efectuarà també en els formats electrònics que s'especifiquen al manual d'usuari (A2).