hilo navegacion-->NO

Cadena de valor

El gas natural es consumeix tal com es troba a la natura. És per això que al llarg camí que hi ha des que s'extreu dels jaciments fins que arriba a les llars als i punts de consum, el gas natural no passa per cap procés de transformació.

Cadena de valor

 

El procés des que el gas natural surt de la terra fins que arriba als consumidors, es divideix en 3 fases:

1. Gestió dels proveïments

 

L'activitat de proveïment consisteix en la compra de gas natural a l'origen. Actualment, el gas natural que es consumeix a Espanya ve d'Algèria (40,6%), Nigèria (15,5%), Qatar (13,2%) i Noruega (9,4%). El 21,3% restant prové d'orígens molt diversos.

 

Una vegada comprat el gas natural, per traslladar-lo al país destinatari hi ha 2 possibilitats: transportar-lo en estat gasós a través de gasoductes subterranis, que no alteren l'entorn, o bé en estat líquid per via marítima mitjançant vaixells metaners.

 

El gas natural que hi ha a la natura es troba en estat gasós. El pas a estat líquid es produeix en descendir la temperatura a 160 graus sota 0. En canviar d'estat, el gas natural redueix el seu volum fins a 600 vegades, el que en facilita el transport.

2. Desenvolupament i gestió d'infraestructures

 

Aquesta part del procés està afectada per la normativa de regulació. En el procés es diferencien 4 fases, que cobreixen des del seu origen fins a la seva distribució al mercat domèstic comercial.  

 

Regasificació

 

El gas natural que arriba per mar en estat líquid necessita tornar a estat gasós per ser introduït a la xarxa de distribució. Una vegada arriben a port els vaixells metaners, descarreguen el gas natural liquat en plantes de regasificació que, a través d'un procés exclusivament físic, el tornen al seu estat natural.


 

Emmagatzemament

 

Per garantir la disponibilitat de gas natural en moments punta de consum i ajustar l'oferta a la demanda, és necessari disposar de gas natural emmagatzemat. El sistema gasista espanyol compta amb 3 instal·lacions d'emmagatzemament subterrani: els antics jaciments de gas natural de Serrablo i Gaviota, i l'emmagatzemament de Yela.


Transport

 

Una vegada que el gas natural és tornat a l'estat gasós, s'introdueix a la xarxa de transport, que es divideix en 2 tipus:

 

  • Xarxa de transport primari: gasoductes amb pressions de disseny superiors a 60 bar.
  • Xarxa de transport secundari: gasoductes amb pressions de disseny entre 16 i 60 bar.

Distribució


La xarxa de transport està connectada amb les xarxes de distribució, o conjunt de gasoductes amb pressió inferior a 16 bar que porten el gas natural fins als consumidors finals.


La nostra companyia desenvolupa aquesta activitat a Espanya, Itàlia i Llatinoamèrica. A Espanya, compta amb una xarxa de distribució de 45.000 quilòmetres amb què dóna servei a 5,3 milions de punts de subministraments en més de 1.000 municipis a través de 8 distribuïdores regionals: Gas Natural Distribución (Madrid i Catalunya), Gas Natural Cegas (Comunitat Valenciana), Gas Natural Andalucía, Gas Natural Castilla-La Mancha, Gas Natural Castilla y León, Gas Natural Rioja, Gas Navarra i Gas Galicia.
 

3. Comercialització al mercat majorista i minorista

 

L'activitat de comercialització consisteix en la venda d'energia al client final. Els consumidors finals poden ser des de llars i negocis, que utilitzen el gas natural com a combustible en calderes d'aigua, calefacció o a la cuina, fins a indústries, que utilitzen el gas com a combustible en els seus processos industrials o com a combustible en flotes de vehicles professionals.

 

A Espanya, el sector industrial representa el 54% del gas natural consumit i el sector domèstic comercial un 17%. El 29% restant es de dedica a la producció d'energia elèctrica a través de cicles combinats.