Eficiència i sostenibilitat

Medi ambient i sostenibilitat

Tenir cura del medi ambient i de l'entorn que ens envolta són alguns dels principis bàsics del grup Gas Natural. Per això, les nostres activitats, les instal·lacions i els serveis es desenvolupen prestant especial atenció a la protecció de l'entorn natural, dels clients i de la societat en general.

Eficiència energètica

Energia i medi ambient

Incentivar un ús racional i eficient de l'energia és responsabilitat de tots. Vols saber com fer un ús eficient del gas natural?

Compromís sostenible

Què fa Gas Natural Distribución?

Les nostres activitats es desenvolupen de manera que contribueixin positivament al medi ambient. Coneixeu les accions realitzades i els objectius previstos.