hilo navegacion-->NO

Història del gas

El gas natural és, avui dia, una font d'energia que circula sota el terra de la major part de ciutats del món civilitzat, aporta el màxim confort domèstic i proveeix la indústria de l'energia necessària. Recordem que el gas natural és una energia neta, la menys contaminant de les energies de procedència fòssil, no deteriora la natura ni tampoc espatlla els paisatges ni els llocs que travessen les seves conduccions, ja que es transporta per canalitzacions subterrànies. T'agradaria conèixer en profunditat la història del gas natural? Com ha evolucionat fins a assolir el nivell tecnològic actual? Per familiaritzar-nos i comprendre millor com es relaciona amb aquesta energia, examinarem els seus orígens i la seva història.

Els primers usuaris

Història, primers usuaris del gas

Paradoxalment, el gas natural que ara es considera una font d'energia "moderna", és conegut per la humanitat des de fa milers d'anys. Els homes primitius observaven les flamarades que es produïen als pantans quan hi queia un llamp. Des d'aleshores, el tercer estat de la matèria, el gasós, no ha deixat d'inspirar recels i temors, pel la seva naturalesa misteriosa i intangible.


Instal·lació d'una canonada de bambú pels xinesos (segle X)
Es sap que a la Xina, el segle X, ja s'explotava el gas natural amb finalitats pràctiques. Quan perforaven a grans profunditats per buscar jaciments de sal, van trobar bosses de gas que van canalitzar rudimentàriament amb canyes de bambú. També a Occident, les civilitzacions grega i romana en van conèixer la flama.

Els grecs es van adonar de l'existència de petroli al mar Caspi i en els seus escrits relaten les grans flames que originava el gas amb què anava associat. També Plutarc, quan narra les conquestes d'Alexandre el Gran, detalla haver trobat una font de foc a Ecbatana. Plini descriu l'existència del gas natural, que s'encenia en apropar-se-li torxes. No obstant això, no sembla que ningú intentés utilitzar aquest combustible natural fins que, molt més tard, amb el desenvolupament de la indústria del gas manufacturat, es va arribar a disposar de la tecnologia adequada per a l'aprofitament del gas natural.

Els inicis del gas

Escriptura de la primera companyia de gas d'Espanya

La història de la indústria del gas està fortament lligada a l'evolució de la societat.

El gas es va començar a utilitzar en l'enllumenat de les ciutats fins que va ser substituït per l'electricitat. En deixar d'utilitzar-se per a l'enllumenat en van sorgir nous usos, principalment cuinar i escalfar aigua i edificis, amb la qual cosa es va demostrar a la societat que eren aplicacions útils, que aportaven benestar i confort.

El sector del gas els darrers anys

Protocol d'intencions per al desenvolupament de gas a Espanya

El 1998 s'inicia a Espanya el procés de liberalització del sector del gas amb la publicació de la Llei d'hidrocarburs.

 

Aquesta llei comportarà l'obligació de separar les xarxes de transport i la funció de gestor tècnic del sistema de les xarxes de distribució i la comercialització.