hilo navegacion-->NO

Consells eficients

En el context actual de gran competitivitat entre les empreses, l'energia té un paper fonamental a l'hora de subministrar els serveis i la qualitat que un comerç ofereix als seus clients. Reduir el consum d'energia es converteix en un imperatiu per reduir les despeses d'explotació i incrementar així la competitivitat de l'establiment.

Controla i regula la temperatura

Control i regulació

Per cada grau de més que s'exigeix en la instal·lació, el consum energètic puja en un 6-8%. Instal·la un bon sistema de control i regulació de la temperatura i obtindràs un estalvi energètic considerable.

Mantén en bones condicions els sistemes de calefacció i aire condicionat

Manteniment

Revisa regularment tots els components de la instal·lació, el rendiment i el funcionament correcte de les calderes.

 

Aconseguiràs que no augmenti el consum d'energia i minimitzaràs les emissions de gasos que destrueixen la capa d'ozó. 

Aïlla bé les instal·lacions

Aïllament

 

Pren les mesures necessàries per reduir les pèrdues de calor a l'hivern i els guanys de calor a l'estiu i aconseguiràs un millor rendiment tèrmic. 

Adequa la potència de la caldera a la demanda

Calderes

 

Obtindràs un millor rendiment d'aquests sistemes i evitaràs sobredimensionaments innecessaris.

Tria bé la caldera

Temperatura

Abans de triar entre calderes de baixa temperatura i condensació i una caldera convencional, tingues en compte l'ús que li donaràs i opta per la que s'adapti millor a les necessitats.