Comptadors i serveis de mesurament

Els serveis de mesura tenen l'objectiu de posar a la teva disposició els elements de mesura i verificació necessaris, d'acord al teu consum i a la normativa vigent. Gas Natural Distribución facturarà a la teva comercialitzadora les quantitats corresponents als equips i serveis contractats i, posteriorment, la comercialitzadora et facturarà aquesta mateixa quantitat.

Lloguer de comptadors

Lloguer de comptadors

Lloguer de comptadors

Cessió de comptadors

Cessió de comptadors

Cessió de comptadors

Dispositius de conversió de volum

Llaços de correcció

Dispositius de conversió

Verificació d'equips de mesura

Verificació de comptadors

Verificació d'equips de mesura

Telemesura

Servei de telemesura

Equips de telemesura