hilo navegacion-->NO

Cessió de comptadors

Si es requereix la instal·lació temporal d'un comptador per verificació, avaria, etc. del que tingui en propietat, Gas Natural Distribución posa a la seva disposició, per un període màxim de 6 mesos, els comptadors que s'esmenten a la taula de preus següent.


Per a més informació, consulteu a: umedicion@gasnatural.com

Comptadors tipus: Membrana segons UNE-EN 1359:1999 / 2006; dinàmica: 1:160. Pressió màxima: 0,5 bar
Model preu €/mes IVA inclòs
G-16 160,90
G-25 163,86
G-40 183,05
G-65 197,81
G-100 225,87
G-160 286,38 

 

Comptadors tipus: Pistons segons UNE-EN 12480:2003; dinàmica: 1:20. Pressió màxima: 16 bar Brides: Fixes, segons DIN PN 16 Emissor: Baixa freqüència
Model  preu €/mes
G-16 181,58
G-25 184,53
G-40 186,00
G-65 187,48
G-100 196,33
G-160 221,44
G-250 248,01

 

Comptadors de turbina - Tipus: Turbina segons UNE-EN 12261:2003; dinàmica: 1:20. Pressió màxima: 16 bar Brides: Fixes, segons DIN PN 16 Emissor: Baixa freqüència
Model preu €/mes
G-65 DN 50 191,91
G-100 DN 80 193,39
G-160 DN 80 193,39
G-160 DN 100 199,32
G-250 DN 80 215,52
G-250 DN 100 221,44
G-400 DN 100 224,39
G-400 DN 150 245,05
G-650 DN 150 245,05
G-650 DN 200 492,68
G-1000 DN 150 245,05
G-1000 DN 200 305,58
G-1600 DN 200 499,52
G-1600 DN 250 508,07
 G-2500 DN 250 445,81

 

Avís legal

Els preus indicats inclouen un 21% d'IVA. Els preus no inclouen els treballs d'instal·lació i retirada del comptador de cessió. Aquests treballs els ha de fer un instal·lador autoritzat.