hilo navegacion-->NO

Telemesura

La telemesura és el procés que han de seguir els clients que superin un consum de gas natural d'5 GWh.

Lloguer d'equips de telemesura

Els usuaris el consum anual dels quals superi els 5 GWh/any, els consumidors amb peatge d'accés 3.5 i els consumidors amb contractes de durada inferior a 1 any hauran de disposar d'equips de telemesura que registrin el seu consum de gas, segons l'Ordre IET/2446/2013, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen els peatges i els cànons associats a l'accés de tercers a les instal·lacions gasistes i la retribució de les activitats regulades.

El no-compliment d'aquesta norma pot suposar penalitzacions per a l'usuari.

 

Lloguer d'equips de telemesura

Gas Natural Distribución posa a disposició dels consumidors equips de telemesura en règim de lloguer amb les tarifes següents:

Els preus inclouen Els preus no inclouen
  • La instal·lació de l'equip
  • El cost de les comunicacions
  • El manteniment i l'actualització de l'equips.
  • La instal·lació del subministrament elèctric i el consum elèctric.

Per a consumidors connectats a xarxes de proveïment de gas amb pressió de subministrament igual o inferior a 4 bar:

Equip per a una sola línia de mesura:93,16 €/mes

Increment per a cada línia de mesura addicional:17,86 €/mes

Per a consumidors connectats a xarxes de proveïment de gas amb pressió de subministrament superior a 4 bar:

       Unitat remota per a la telemesura d'1, 2 o 3 canals (fins a tres línies de mesura): 165,54 €/mes

 

Avís legal

Els preus indicats inclouen un 21% d'IVA.
Els preus indicats són per equip i unitats de mesura instal·lades a la mateixa estació de regulació i mesura de gas.
Per a mes informació, contacta amb: sgestiont@gasnatural.com