hilo navegacion-->NO

El nostre compromís amb el medi ambient

El gas natural és l'energia convencional més neta, menys contaminant i amb menys contingut de carboni. La seva combustió emet menys CO2 a l'atmosfera, pel què contribueix a la disminució de l'efecte hivernacle.

El desafiament mediambiental i el gas natural

 La composició química del gas natural el converteix en el més net dels combustibles convencionals i, per tant, és el que té més acceptació.

 

  • Emet en la seva combustió entre un 25 i un 30% menys de diòxid de carboni (CO2) per unitat d'energia produïda que els productes derivats del petroli, i entre un 40 i un 50% menys que el carbó.
  • Està pràcticament exempt de sofre i, per tant, la seva combustió no produeix pràcticament SO2, emissió responsable de la pluja àcida, que tant malbé fa els boscos.
  • Les emissions d'òxids de nitrogen (NOx) es redueixen considerablement amb la combustió del gas natural en comparació amb altres combustibles fòssils.
  •  

A més, en ser l'energia amb què s'aconsegueix més rendiment, el gas natural també és el que ofereix un estalvi més gran en el consum energètic.

Taula comparativa d'emissions de CO2

A continuació et mostrem una taula comparativa de les emissions de CO2 generades amb electricitat, propà canalitzat, butà en una llar i gas natural. 

 

S'ha pres com a exemple una llar amb les característiques següents:

 

Ciutat: Barcelona
100 m2
Núm. de persones:
3
Àpats cuinats a la setmana:
10

Taula comparativa d'emissions de CO2

 

Pots calcular l'estalvi d'emissions d'un cas particular amb l'Estalviador, el comparador d'energies de Gas Natural.