hilo navegacion-->NO

Drets d'alta i escomesa

Drets d'escomesa: Els drets d'escomesa són la contraprestació econòmica que cobren les empreses distribuïdores de gas per la realització del conjunt d'instal·lacions i/o operacions necessàries per atendre un nou punt de subministrament de gas o per a l'ampliació de la capacitat d'un de ja existent.

 

Tarifes (€) 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4
(consum anual) <5.000 kWh
>5.000 <15.000 >15.000<50.000
>50.000<100.000 >100.000
Preus 128,67 128,67 295,72 591,48 591,48

Drets d'alta:Els drets d'alta s'apliquen a nous subministraments i a l'ampliació dels ja existents i s'inclouen en aquests drets els serveis de connexió i verificació de les instal·lacions.

Tarifes (€) 3.1 3.2 3.3 3.4
Catalunya 76,85 76,85 122,54 122,54
Cegas 92,17 92,17 152,35 152,35
Madrid 91,23 91,23 136,48 136,48
Andalusia 72,00 76,02 97,14 107,47
Castella-la Manxa 84,95 87,63 126,12 129,25
Castella i Lleó 80,94 84,20 119,62 119,62
Galícia 106,89 106,89 151,79 151,79
Navarra 93,50 106,06 139,55 139,55
La Rioja 86,56 86,56 143,57 143,57
País Basc 104,29 104,29 156,47 156,47
Aragó 99,68 105,39 134,61 134,61
Extremadura 88,50   88,50 123,98  157,12

 

 

Avís legal

(*)Aquests preus inclouen un 21% d'IVA