Que é o SCTD

O desenvolvemento dunha aplicación informática común a todos os distribuidores de gas natural do mercado español permite a simplificación de trámites, a estandarización das comunicacións e o recorte de gastos para todos os axentes implicados.

Que é o SCTD

O SCTD, Sistema de Comunicación Transporte-Distribución, é un sistema informático común e homoxéneo para o conxunto de distribuidores de gas natural que actúan en España, desenvolvido dende o ámbito da Asociación Española do Gas (SEDIGAS), e que pretende cubrir as necesidades de comunicación entre axentes, consecuencia dos requirimentos legais xurdidos a raíz do proceso de liberalización do devandito mercado.

A través do SCTD poden realizarse, entre outras xestións relacionadas coa contratación de ATR, consultas sobre datos relativos aos puntos de subministración, medicións, reparticións, programacións e nominacións, etc.

Interfaces de comunicación

Táboa de documentos 01_Interfases comunicacion
Nome do informe Descrición Arquivos

Interfaces de comunicación SCTD entre Distribuidora e Comercializadoras (BLOQUE 1)

Agrúpase nesta carpeta a descrición, tanto do formato de datos coma da información, de cada campo para cada unha das mensaxes de comunicación dos diferentes módulos operativos no SCTD de Gas Natural Distribución SDG S.A.

Interfaces de comunicación SCTD entre Distribuidora e Comercializadoras (BLOQUE 2)

 

Táboas de Códigos Mestres

Táboa de documentos 02_Tablas Codigos Maestros
Nome do informe Descrición Arquivos

Táboas de Códigos Mestres Comercializadora

Neste documento defínese a codificación dos ficheiros de intercambio de información Distribuidora-Comercializadora, agrupando os devanditos códigos en táboas, onde se indica como codificar os diferentes campos que forman parte de toda a mensaxería SCTD.