hilo navegacion-->NO

Acceso ao Sistema SCTD

Quen ten acceso ao SCTD (Sistema de Comunicación Transporte-Distribución)?

Todos os axentes do mercado gasista (Transportistas, Distribuidores, Comercializadores, GTS, etc.), poden acceder a este sistema, no marco de actuación que en cada caso lles corresponda.

Como pode solicitar un comercializador o acceso ao SCTD do Grupo Gas Natural?

Aínda que o SCTD é unha ferramenta común para todos os distribuidores, o acceso á información de cada distribuidora adminístrase independentemente por cada unha delas.

Para solicitar acceso ao SCTD do Grupo Gas Natural é necesario estar dado de alta como comercializador de gas natural no Ministerio de Industria e solicitar o devandito acceso á unidade de Xestión de Accesos ATR do Grupo Gas Natural enviando un correo electrónico a sgestionac@gasnatural.com, que responderá ao comercializador solicitante coas indicacións técnicas e regulamentarias oportunas para que a alta poida ser efectiva.

Acceda ao sistema SCTD dende aquí co seu usuario e contrasinal.