Procesos que poden xestionarse a través do SCTD

Procesos que poden xestionarse

A través do SCTD, pode xestionar o cambio de subministrador, modificar o contrato de ATR, darse de baixa ou rescindir o contrato de ATR e proceder á anulación de solicitudes.

Cambio de subministrador

Proceso que hai que seguir para que un consumidor pase de ser subministrado no mercado liberalizado por un comercializador a ser subministrado por outro comercializador.

Modificación do contrato ATR

Proceso mediante o cal un comercializador solicita ao titular das instalacións algunha modificación dos datos que afectan o contrato de ATR ou que deben ser actualizados nas bases de datos do distr...

Baixa ou rescisión do contrato de ATR

Proceso que hai que seguir para proceder á rescisión do contrato de ATR correspondente a un punto de subministración por parte dun comercializador.

Anulación de solicitudes

Proceso que se debe seguir para que un comercializador poida deixar sen efecto unha solicitude previamente enviada de tipo cambio de comercializador ou baixa do contrato ATR, sempre que o proceso non...