hilo navegacion-->NO

Modificación do contrato ATR

 

Definición

Proceso mediante o cal un comercializador solicita ao titular das instalacións algunha modificación dos datos que afectan o contrato de ATR ou que deben ser actualizados nas bases de datos do distribuidor.

 

Axentes implicados

  • Comercializador con contrato de ATR en vigor (solicitante)
  • Titular da rede

 

Solicitude

O comercializador solicitante pide a modificación de datos Distribuidor vía SCTD utilizando o formato electrónico A1 establecido para este efecto, e que se describe no manual de usuario.

 

Validación de solicitudes polo titular das instalacións

O titular das instalacións valida a solicitude recibida no prazo legalmente establecido. As solicitudes con datos ou formatos incorrectos ou que correspondan a puntos de subministración para os que se pidan modificacións que non sexan viables, serán rexeitadas.

 

Resposta á solicitude

Tras a validación, o Titular das instalacións deberá responder no prazo legalmente establecido ao comercializador solicitante se acepta ou rexeita a solicitude de cambio de subministrador indicando, se é o caso, as causas do rexeitamento que aparecen definidas nas táboas do SCTD.

A resposta de validación ou rexeitamento, así como todas as posteriores comunicacións entre distribuidor e comercializador, efectuaranse tamén nos formatos electrónicos que se especifican no manual de usuario (A2).