hilo navegacion-->NO

Que facemos

Somos responsables do desenvolvemento, operación e mantemento da rede de distribución de gas.

En Gas Natural Distribución, ademais de ser responsable do desenvolvemento, operación e mantemento da rede de distribución de gas, levamos a cabo as seguintes actividades:

 

  • A posta en servizo das instalacións individuais de gas, propiedade dos consumidores, conectados ás redes de distribución, a petición da súa comercializadora.
  • A lectura dos contadores, que se realiza bimestralmente para consumidores domésticos e pequenos comerciais e mensualmente para industrias e grandes clientes.
  • A inspección periódica das instalacións dos consumidores conectados ás súas redes e que se realiza cada 5 anos.
  • A atención dos avisos de Urxencias de Seguridade nas instalacións individuais dos consumidores conectados á súa rede.


Ademais, realizamos outras operacións non reguladas nas instalacións dos consumidores e que son levadas a cabo a petición do seu comercializador, como a verificación do contador, o peche previo da instalación a unha reforma ou outros servizos.

Papel do distribuidor

Papel do distribuidor

Descubre todo o proceso dende que o gas natural sae da terra ata que chega aos consumidores finais.

Onde distribuímos gas natural?

Suministro

Consulta se chegamos á túa poboación.