hilo navegacion-->NO

Cadea de valor

O gas natural consúmese tal e como se encontra na natureza. É por iso que no longo camiño que hai dende que se extrae dos depósitos ata que chega aos fogares e puntos de consumo, o gas natural non pasa por ningún proceso de transformación.

Cadea de valor

 

O proceso dende que o gas natural sae da terra ata que chega aos consumidores, divídese en tres fases:

1. Xestión dos aprovisionamentos

 

A actividade de aprovisionamento consiste na compra de gas natural en orixe. Actualmente, o gas natural que se consume en España vén de Alxeria (40,6%), Nixeria (15,5%), Qatar (13,2%) e Noruega (9,4%). O 21,3% restante vén de orixes moi diversas.

 

Unha vez comprado o gas natural, para trasladalo ao país destinatario hai dúas posibilidades: transportalo en estado gasoso a través de gasodutos subterráneos que non alteran o ámbito ou ben en estado líquido por vía marítima mediante buques metaneiros.

 

O gas natural que se encontra na natureza áchase en estado gasoso. O paso a estado líquido prodúcese ao descender a temperatura a 160 graos baixo cero. Ao cambiar de estado o gas natural reduce o seu volume ata 600 veces o que facilita o seu transporte.

2. Desenvolvemento e xestión de Infraestruturas

 

Esta parte do proceso encóntrase afectado pola normativa de regulación. No proceso diferéncianse catro fases que cobren dende a súa orixe ata a súa distribución no mercado doméstico comercial.  

 

Regasificación

 

O gas natural que chega por mar en estado líquido necesita volver a estado gasoso para ser introducido na rede de distribución. Unha vez chegan a porto os buques metaneiros descargan o gas natural licuado en plantas de regasificación que, a través dun proceso exclusivamente físico, o devolven ao seu estado natural.


 

Almacenamento

 

Para asegurar a dispoñibilidade de gas natural en momentos punta de consumo e axustar a oferta á demanda, é necesario dispoñer de gas natural almacenado. O sistema gasista español conta con tres instalacións de almacenamento subterráneo: os antigos depósitos de gas natural de Serrablo e Gaivota, e o almacenamento de Yela.


Transporte

 

Unha vez que o gas natural é devolto ao estado gasoso, introdúcese na rede de transporte, que se divide en dous tipos:

 

  • Rede de transporte primario: gasodutos con presións de deseño superiores a 60 bar.
  • Rede de transporte secundario:gasodutos con presións de deseño entre 16 e 60 bar.

Distribución


A rede de transporte está conectada coas redes de distribución, ou conxunto de gasodutos con presión inferior a 16 bar que levan o gas natural ata os consumidores finais.


A nosa compañía realiza esta actividade en España, Italia e América Latina. En España conta cunha rede de distribución de 45.000 quilómetros coa que dá servizo a 5,3 millóns de puntos de subministracións en máis de 1.000 municipios a través de 8 distribuidoras rexionais: Gas Natural Distribución (Madrid e Cataluña), Gas Natural Cegas (Comunidade Valenciana), Gas Natural Andalucía, Gas Natural Castela La Mancha, Gas Natural Castela León, Gas Natural Rioja, Gas Navarra e Gas Galicia.
 

3. Comercialización no mercado almacenista e minorista

 

A actividade de comercialización consiste na venda de enerxía ao cliente final. Os consumidores finais poden ser dende fogares e negocios que utilizan o gas natural como combustible en caldeiras de auga, calefacción ou na cociña, ata industrias que utilizan o gas como combustible nos seus procesos industriais ou como combustible en frotas de vehículos profesionais.

 

En España o sector industrial representa o 54% do gas natural consumido e o sector doméstico comercial un 17%. O 29% restante dedícase á produción de enerxía eléctrica a través de ciclos combinados.