As nosas distribuidoras

A actividade de Gas Natural Distribución en España inclúe a distribución retribuída de gas e o transporte secundario, ademais das actividades non retribuídas de distribución. O grupo Gas Natural participa mediante a sociedade Gas Natural SDG, S.A. no capital das distintas distribuidoras que operan en cada unha das comunidades autónomas que se encontran no seguinte mapa.

Distribuidoras do Grupo