hilo navegacion-->NO

Historia do gas

O gas natural é, hoxe en día, unha fonte de enerxía que circula baixo o chan da maior parte de cidades do mundo civilizado, achega o máximo confort doméstico e prové a industria da enerxía necesaria. Lembremos que o gas natural é unha enerxía limpa, a menos contaminante das enerxías de procedencia fósil, non deteriora a natureza nin tampouco estraga as paisaxes nin lugares polos que atravesan as súas conducións, posto que se transporta por canalizacións subterráneas. Gustaríache coñecer en profundidade a historia do gas natural? Como evolucionou ata acadar o nivel tecnolóxico actual? Para familiarizarnos e comprender mellor canto se relaciona con esta enerxía, examinaremos as súas orixes e historia.

Os primeiros usuarios

Historia, primeiros usuarios do gas

Paradoxalmente, o gas natural que agora se considera unha fonte de enerxía "moderna", é coñecido pola humanidade dende hai miles de anos. Os homes primitivos observaban as labaradas que se producían nos pantanos cando caía un raio. Dende entón, o terceiro estado da materia, o gasoso, non deixou de inspirar receos e temores, polo misterioso e intanxible da súa natureza.


Instalación dunha canalización de bambú polos chineses (século X)
Sábese que en China, no século X, xa se explotaba o gas natural con fins prácticos. Cando perforaban a grandes profundidades co fin de buscar depósitos de sal, encontraron bolsas de gas que canalizaron rudimentariamente con canas de bambú. Tamén en Occidente as civilizacións grega e romana coñeceron a súa lapa.

Os gregos decatáronse da existencia de petróleo no mar Caspio e relatan nos seus escritos as grandes lapas que orixinaba o gas con que ía asociado. Tamén Plutarco, cando narra as conquistas de Alejandro Magno, detalla ter encontrado unha fonte de lume en Ekbatana. Plinio describe a existencia do gas natural, que prendía ao achegárselle fachos. Non obstante, non parece que ninguén intentase utilizar este combustible natural ata que, moito máis tarde, co desenvolvemento da industria do gas manufacturado, se chegou a dispoñer da tecnoloxía axeitada para o aproveitamento do gas natural.

Os inicios do gas

Escritura da primeira compañía de gas de España

A historia da industria do gas está fortemente ligada á evolución da sociedade.

O gas comezou a utilizarse na iluminación das cidades ata que foi substituído pola electricidade. Ao deixar de usarse para a iluminación xurdiron novos usos do gas, principalmente cociñar e quentar auga e edificios, demostrando a sociedade que eran aplicacións útiles, que achegaban benestar e confort.

O sector do gas nos últimos anos

Protocolo de intencións para o desenvolvemento de gas en España

En 1998 iníciase en España o proceso de liberalización do sector do gas coa publicación da Lei de Hidrocarburos.

 

 

Esta lei comportará a obriga de separar as redes de transporte e a función de Xestor Técnico do sistema das redes de distribución e a comercialización.