hilo navegacion-->NO

Volver

Características do gas natural

Composición e propiedades

O gas natural é un hidrocarburo formado principalmente por metano, aínda que tamén adoita conter unha proporción variable de nitróxeno, etano, CO2, H2O, butano, propano, mercaptanos e trazas de hidrocarburos máis pesados. O metano é un átomo de carbono unido a catro de hidróxeno (CH4) e pode constituír ata o 97% do gas natural.  

 

PROPIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS
Fórmula molecular CH4
Peso molecular mestura 18,2
Temperatura de ebulición a 1 atmosfera -160,0 °C
Temperatura de fusión -180,0 °C
Densidade dos vapores (Aire =1) a 15,5 0,61
Densidade do líquido (Agua=1) a 0°/4 °C 0,554
Relación de Expansión 1 litro de líquido convértese en 600 litros de gas
Solubilidade en auga a 20 °C Lixeiramente soluble (de 0,1 a 1,0%)
Aparencia e cor Incoloro, insípido e con lixeiro olor a ovos podres

Características

 
  • O gas natural consúmese tal e como se encontra na natureza. Dende que se extrae dos depósitos ata que chega aos fogares e puntos de consumo, o gas natural non pasa por ningún proceso de transformación.
  • A estrutura molecular máis simple do gas natural facilita que queime limpamente, por iso a súa combustión non produce partículas sólidas nin xofre.
  • O gas natural é unha das fontes de enerxía fósiles máis limpa xa que é a que emite menos gases contaminantes (SO2, CO2, NOx e CH4) por unidade de enerxía producida.

Emisións de CO (gr CO/kWh útil xerado)

Emisións de CO (gr CO/kWh útil xerado)

 

*As emisións de CO2 asociadas ao consumo de electricidade segundo datos do mix eléctrico de 2010 do IDAEA

 

Fonte: Fundación Gas Natural - Guías técnicas de enerxía e ambiente.18. A contribución do gas natural á redución de emisións á atmosfera en España. (2009)
 

Factor de emisión (gr/kWh útil xerado)

Factor de emisión (gr/kWh útil xerado)

 

Fonte: Fundación Gas Natural - Guías técnicas de enerxía e ambiente.18. A contribución do gas natural á redución de emisións á atmosfera en España. (2009) 

 

No seu estado natural, o gas natural é inodoro, incoloro e insípido, non obstante para advertir a súa presenza en caso de fuga adminístraselle un odorífico (mercaptanos) que lle dá o olor característico a ovos podres.

 

  • Require ignición para a súa combustión
  • A súa densidade relativa faino máis lixeiro que o aire polo que as fugas ou emisións se disipan rapidamente nas capas superiores da atmosfera dificultando a formación de mesturas explosivas no aire.
  • É eficiente e abundante
  • Non é corrosivo