hilo navegacion-->NO

Promocións

Campaña "Mitos"

O gas natural é unha das enerxías máis económicas do mercado e que che garante o máximo confort no fogar. Os veciños dos terreos que administras poderán gozar de auga quente sen interrupcións e de calefacción con calor homoxénea. Instalando o gas natural comezarán a aforrar.

Se algún dos terreos que administras está interesado en instalar gas natural e beneficiarse desta oferta, contacta connosco chamando o 900 500 406 onde che indicarán os pasos que has seguir

Aviso Legal

*Promoción válida ata o 31/12/2016 inclusive e suxeita a dispoñibilidade de gas na zona, para contratacións de novos puntos de subministración ou en edificios con máis de 5 anos de antigüidade ou de puntos de subministración existentes inactivos ou cesados durante máis de 3 anos, que se conecten á rede de distribución das empresas distribuidoras de gas natural pertencentes a Gas Natural Fenosa (ver Distribuidoras). Non é acumulable a outras ofertas da Distribuidora e é válida para Solicitudes de Conexión a Rede feitas entre o 01/01 e o 31/12 de 2016 e postas efectivamente en servizo antes do 31/12/2016. Os 100 € de agasallo ingresaranse directamente por transferencia na conta bancaria indicada polo cliente, tras a posta en servizo do gas natural.