hilo navegacion-->NO

Microcoxeración

Descubre que é e como funciona a microxeración e coñece todas as vantaxes que achega a promotores, clientes e á sociedade.

Que é a microcoxeración?

 

A microcoxeración é a produción simultánea de electricidade e calor útil a partir dun combustible, habitualmente gas natural. 

 

A enerxía térmica xerada utilízase principalmente en sistemas de calefacción e auga quente sanitaria (ACS).


A enerxía eléctrica utilízase na propia instalación ou expórtase á rede, polo que se percibe unha retribución segundo establece o réxime económico do RD 661/2007.

 

É a solución ideal para usos intensivos en ACS: Edificios de vivendas; Polideportivos; Balnearios.

Como funciona un sistema de microcoxeración?

 

A microcoxeración (coxeración a pequena escala) cobre total ou parcialmente as necesidades térmicas dos edificios para ACS e calefacción. 

 

Os equipos de microcoxeración son máquinas de combustión interna (motor ou turbina) cuxo eixe se encontra conectado a un alternador para a produción de electricidade.

Microxeración

A calor de refrixeración da máquina térmica utilízase nos servizos de calefacción e produción de auga quente sanitaria (ACS). Desta forma, xeran electricidade e calor simultaneamente a partir dun único combustible, habitualmente gas natural.

 

Xeración térmica: Como elementos xeradores de calor, dotan de ACS e calefacción a edificios residenciais e do sector terciario, é dicir, funcionan como caldeiras convencionais.

Microxeración

Xeración eléctrica: A diferenza dos equipos convencionais, os sistemas de microcoxeración producen electricidade permitindo ademais o aproveitamento da calor residual do proceso.
Trátase dunha xeración económica e descentralizada de electricidade.


Os sistemas de coxeración producen simultaneamente calor (H60%) e electricidade (H30%) a partir de 100 unidades dun mesmo combustible (gas natural). Esta xeración simultánea proporciona importantes melloras no rendemento enerxético das instalacións.


A microcoxeración (coxeración a pequena escala) cobre total ou parcialmente as necesidades térmicas dos edificios para ACS e calefacción. A elevada eficiencia deste sistema permítelle en moitos casos ser unha alternativa, total ou parcial, á instalación de paneis solares. 

Como se integra nun edificio?

 

A integración da microcoxeración nun edificio é sinxela: abonda con substituír os colectores solares pola máquina de microcoxeración.

 

Nunha sala de máquinas de reducidas dimensións sitúanse o motor de microcoxeración e o depósito primario de ACS prequecida co excedente de enerxía da refrixeración do motor.

Tamén se situarán nesta sala os colectores e os equipos de bombeo da instalación de ACS á rede de distribución do edificio.


A achega de enerxía de apoio necesaria para cubrir as puntas de demanda de ACS realizarase mediante caldeiras a gas natural.


A caldeira de apoio poderá situarse na mesma sala de máquinas ou, no caso de
edificios de vivendas, poderá utilizarse a caldeira individual de cada usuario.

Principais vantaxes

 

Os sistemas de microcoxeración achegan vantaxes a promotores, a clientes e á sociedade.

 

Para o promotor:

 

 • Posible redución dos custos de investimento inicial
 • É unha alternativa á instalación de paneis solares
 • Mellora da cualificación enerxética do edificio
 • A súa instalación é tan sinxela como a de calquera equipo convencional
 • Posibilidade de obtención de ingresos extra por venda de electricidade á rede


Para o cliente:

 

 • Aforro nos custos enerxéticos
 • Fiabilidade na subministración enerxética
 • Mellora tecnolóxica e modernización das instalacións


Para a sociedade:

 

 • Aforro en enerxía primaria
 • Redución das emisións de CO2 ao ambiente
 • Redución das perdas por transporte de electricidade grazas á xeración distribuída