hilo navegacion-->NO

Gas natural

O gas natural achega valor engadido aos fogares. Ofrece confort, dunha forma responsable co medio, nas túas edificacións.

Gas natural, unha solución enerxética óptima

Subministracións

O gas natural é a mellor forma de satisfacer as necesidades térmicas dos fogares. Entre as súas múltiples vantaxes podemos destacar a súa maior intensidade de abastecemento, que permite o uso, de forma simultánea, de tantos aparatos como se desexe, co máximo rendemento, xa que proporciona toda a súa potencia dende o momento do arranque.

Coida o medio ambiente

Enerxía respectuosa co medio ambiente

A enerxía máis respectuosa co medio ambiente

O gas natural utilízase tal e como se extrae da terra. A súa combustión non xera cinzas nin residuos sólidos, só vapor de auga e unha emisión mínima de gases. A diferenza doutros combustibles, non emite xofre (SO2) á atmosfera, elemento responsable da chuvia ácida. Ademais, as emisións de CO2, causantes do efecto invernadoiro, son inferiores nun 25% ás do gasóleo e nun 42% ás do carbón.

Facilidades para a construción

Facilidades para a construción

Un valor engadido para as súas promocións

A instalación do gas natural aumenta o valor das novas construcións. Ofrecer unha vivenda equipada enerxeticamente con gas natural significa ofrecer o mellor confort no fogar, dunha forma económica e respectuosa co medio ambiente. De cara á promoción e venda das edificacións, convértese nun importante argumento de venda, xa que é moi valorado polos compradores no momento da decisión de compra.

Os nosos profesionais asesoraranos de forma especializada e personalizada para que, xunto a Gas Natural Fenosa, os seus proxectos collan forma tanto técnica coma economicamente.

Enerxía económica para o consumidor

Tan económica como eficiente

O gas natural é, na actualidade, a enerxía de subministración continua máis económica do mercado para calquera nivel de consumo.

Por ser un combustible gasoso e non conter impurezas, asegura unha combustión eficiente, mantén os queimadores axustados moito máis tempo, evitando aumentos de consumo por mala regulación e diminuíndo o custo de mantemento dos aparatos.

Co gas natural, o consumidor final gozará dun maior confort no seu fogar con aparatos doados de utilizar e de alto rendemento que, co menor custo, xera a mesma cantidade de calor que outras enerxías.