hilo navegacion-->NO

Auga quente sanitaria

Auga quente: ilimitada e instantánea

Auga quente sanitaria

O gas natural é unha enerxía de subministración continua, o que permite subministrar AQS (Auga Quente Sanitaria) sen interrupcións mentres haxa demanda de servizo. Así mesmo, pola súa eficiencia e respecto polo medio ambiente, o gas natural é o mellor soporte para a instalación de enerxía solar térmica en edificios de nova construción, requisito obrigatorio tras a aprobación do novo Código Técnico da Edificación.

Aprovéitase a enerxía ao máximo

Cada aplicación saca o maior partido da enerxía do gas natural. Ao dispoñer de contratos individuais para cada vivenda, o usuario final pode definir, de forma específica, que oferta enerxética desexa no seu fogar.

 

Vantaxes Auga Quente Sanitaria - Quentador instantáneo
De uso Aforro de enerxía, posto que o quentador se pon en funcionamento unicamente cando a auga quente é requirida.
Caudal de auga quente inesgotable e servizo asegurado.
Alta seguridade e rendemento elevado.
Doada instalación, uso sinxelo e baixo mantemento.
Dimensións reducidas e ampla gama de marcas e modelos.
Non contamina a atmosfera, porque a combustión é limpa, sen fumes nin feluxe.
Nos aparatos de circuíto estanco, a entrada de aire para a combustión e a evacuación dos produtos da combustión non ten contacto ningún co local onde se encontran instalados.
Os quentadores de gas permiten o uso simultáneo de diversos aparatos domésticos que necesitan auga quente para o seu funcionamento, ofrecendo unha cantidade ilimitada de auga, xa que se quenta á medida que é requirida.

Económicas
Produción de auga quente a baixo custo.
A instalación do quentador instantáneo de AQS de gas en vivendas, xunto ao uso doutros gasodomésticos (lavadoras bitérmicas, lavalouza, secadoras, etc.) non supón un incremento dos custos fixos da factura de gas.

 

Servizos adaptados a cada necesidade

Con gas natural pode obter Auga Quente Sanitaria con diferentes equipos en función das necesidades. Tanto os quentadores instantáneos coma as caldeiras mixtas cobren ao completo as demandas do consumidor final, pero dependendo das necesidades específicas da vivenda, recomendamos a instalación dun ou outro.
 

Estude as características e os beneficios de cada equipo e escolla o que máis conveña aos seus proxectos.