hilo navegacion-->NO

Reduce os teus gastos

Gas natural, a enerxía máis eficiente para o teu fogar

No ha sido posible reproducir el video.

 

O gas natural é a enerxía de subministración continua máis económica do mercado, con baixos custos de mantemento e cos prezos máis estables.

  

Ao ser unha enerxía de subministración continua, estará dispoñible sempre e sen necesidade de depósitos nin almacenaxe.

 

Ademais, os equipos teñen un elevado rendemento e, coa cantidade xusta de combustible, ofrecen unha gran potencia calorífica. Por iso consumen menos enerxía e os gastos de instalación/substitución se recuperan antes.

Estudo comparativo de enerxía

Evolución do prezo unitario da enerxía en (c€/kWh) para un consumo de 10.000 kWh/ano

Segundo o estudo comparativo de enerxía realizado por Gas Natural Distribución en outubro de 2015, o gas natural é, dende xullo de 2009, a enerxía co prezo máis económico do mercado. 

*Todos os prezos inclúen o 21% de IVE. O prezo do gas natural está calculado como a media das tres principais comercializadoras. A tarifa do propano canalizado está regulada. Publicada no BOE número 91 de 16/04/2012. O prezo do gasóleo está calculado como o 85% do prezo medio de mercado, obtido a partir da mostraxe oficial do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo.

Caso de éxito coa instalación de gas natural

Un fogar de 100 m2 situado en Sevilla (Andalucía), habitado por 4 persoas que usaba butano para a auga quente e a cociña (15 comidas semanais), e electricidade para a calefacción, tiña un gasto anual de 1.152, 12 €/ano

Ao instalar gas natural pasou a pagar 699,62 €/ano; é
dicir, obtivo un aforro total de 452,50 €/ano (37,71 €/mes)

 

Caso de éxito coa instalación de gas natural