hilo navegacion-->NO

Volver

As empresas comercializadoras e as súas tarifas

O contrato de gas natural débelo asinar cunha empresa comercializadora. Podes optar por unha das súas tarifas liberalizadas, en competencia coas do resto de comercializadores, ou ben polas tarifas de último recurso (TUR).

1- A tarifa de último recurso é o prezo regulado ao que os comercializadores de último recurso venden o gas natural ao consumidor final. A tarifa de último recurso a fixa a Administración.

 

Poderán acollerse á tarifa de último recurso aqueles consumidores conectados a gasodutos cuxa presión sexa menor ou igual a 4 bar e cuxo consumo anual sexa inferior a 50.000 kWh.

 

Existen dúas tarifas de último recurso dependendo do consumo anual do cliente:

a) T.1 para un consumo inferior igual a 5.000 kWh/ano. Este rango de consumo é o habitual nunha vivenda con cociña e/ou quentador de auga de gas natural.

b) T.2 para un consumo superior a 5.000 KWh/ano e inferior ou igual a 50.000 kWh/ano. Este rango de consumo é o habitual nunha vivenda con calefacción de gas natural. 

 

As empresas comercializadoras que asumen a obriga de subministración de último recurso son as seguintes:

 

- EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A.

- Endesa Energía XXI, S.L.U.

- Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.

- Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.

  

Tarifas último recurso

  

         Tarifas Último Recurso             

  

Comercializadoras último recurso

  

 Comercializadores Último Recurso

2- As tarifas liberalizadas. Se o desexas, tamén podes contratar a subministración a un prezo e condicións libremente pactados cun comercializador. Podes consultar diferentes aspectos do mercado de gas natural na páxina web da CNMC na área de Enerxía/Consumidores/Gas Natural; ou chamando o teléfono 914329600.

 

Co fin de facilitar a túa elección, no seguinte enlace encontrarás o listado completo de comercializadores de gas publicado pola Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia (CNMC), cos correspondentes teléfonos. Tamén podes consultar o seu cadro comparativo de tarifas para que escollas a que mellor se adapta ás túas necesidades.