hilo navegacion-->NO

Dereitos de alta e acometida

Dereitos de acometida: Os dereitos de acometida son a contraprestación económica que cobran as empresas distribuidoras de gas pola realización do conxunto de instalacións e/ou operacións necesarias para atender un novo punto de subministración de gas ou para a ampliación da capacidade dun xa existente.

 

Tarifas (€) 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4
(consumo anual) <5.000 kWh
>5.000<15.000 > 15.000<50.000
>50.000<100.000 >100.000
Prezos 128,67 128,67 295,72 591,48 591,48

Dereitos de alta:Os dereitos de alta aplícanse a novas subministracións e á ampliación dos existentes e inclúense nestes dereitos os servizos de enganche e verificación das instalacións.

Tarifas (€) 3.1 3.2 3.3 3.4
Cataluña 76,85 76,85 122,54 122,54
Cegas 92,17 92,17 152,35 152,35
Madrid 91,23 91,23 136,48 136,48
Andalucía 72,00 76,02 97,14 107,47
Castela A Mancha 84,95 87,63 126,12 129,25
Castela e León 80,94 84,20 119,62 119,62
Galicia 106,89 106,89 151,79 151,79
Navarra 93,50 106,06 139,55 139,55
A Rioxa 86,56 86,56 143,57 143,57
País Vasco 104,29 104,29 156,47 156,47
Aragón 99,68 105,39 134,61 134,61
Estremadura 88,50   88,50 123,98  157,12

 

 

Aviso Legal

(*) Estes prezos inclúen un 21% de IVE