hilo navegacion-->NO

Volver

Identifica o persoal de Gas Natural Distribución

Mostrámosche como identificar o persoal encargado de facer a lectura do contador, a inspección periódica ou a atención de calquera urxencia que poidas ter:

Solicitar a acreditación

Identifica o noso persoal

O persoal de Gas Natural Distribución ten que ir sempre debidamente identificado coa tarxeta de acreditación de Gas Natural.

Recorda que non deberás realizar ningún pagamento no momento da inspección. O custo da inspección cargarase na factura que periodicamente che envía a túa comercializadora.

Comprobar que o seu uniforme ten o emblema de Gas Natural ou da empresa acreditada

Uniforme do persoal de Gas Natural Distribución

O persoal que che atende debe ir sempre coa indumentaria axeitada que o identifique como Gas Natural ou a empresa acreditada para tal efecto no caso das inspeccións periódicas. 

En caso de dúbida, chama ao teléfono de Atención ao Cliente: 900 100 252.

 

Proceso de inspección periódica, lectura do contador ou atención da urxencia que teña lugar

Inspección periódica

 

Tras comprobar os dous puntos anteriores, o persoal de Gas Natural Distribución ou da empresa acreditada para tal efecto no caso das inspeccións periódicas, procederá a desenvoler o labor que teña lugar coa máxima celeridade e garantía.