hilo navegacion-->NO

Dereitos de acometida

En que consiste o dereito de acometida? Que tarifas regulan este dereito?

Os dereitos de acometida son a contraprestación económica que cobran as empresas distribuidoras de gas pola realización do conxunto de instalacións e/ou operacións necesarias para atender un novo punto de subministración de gas ou para a ampliación da capacidade dun xa existente.

 

Tarifas (€) 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4
(consumo anual) <5.000 kWh
>5.000 <15.000 >15.000<50.000
>50.000<100.000 >100.000
Prezos 128,67 128,67 295,72 591,48 591,48

Aviso Legal

(*) Estes prezos inclúen un 21% de IVE