Contadores e servizos de medición

Os servizos de medición teñen o obxectivo de poñer á túa disposición os elementos de medida e verificación necesarios, de acordo ao teu consumo e á normativa vixente. Gas Natural Distribución facturaralle á túa comercializadora as cantidades correspondentes aos equipos e servizos contratados, posteriormente a comercializadora facturarache esta mesma cantidade.

Aluguer de contadores

Aluguer de contadores

Aluguer de contadores

Cesión de contadores

Cesión de contadores

Cesión de contadores

Dispositivos de conversión de volume

Lazos de corrección

Dispositivos de conversión

Verificación de equipos de medida

Verificación de contadores

Verificación de equipos de medida

Telemedida

Servizo de telemedida

Equipos de telemedida