hilo navegacion-->NO

Campaña xenérica

Campaña "Mi casa con gas"

 

A oferta ten como obxectivo a captación de novos puntos de subministración en predios con subministración de gas natural con máis de 5 anos de antigüidade ou de subministracións existentes inactivas ou cesadas durante máis de 3 anos, en todo o ámbito de subministración das distribuidoras de Gas Natural.

 

Documentación a presentar

 É indispensable achegar os seguintes documentos asinados:

  • Solicitude de Conexión a Rede + información
  • Documento de Condicións Económicas da campaña “A miña casa con gas natural"

 

Aviso Legal

*Promoción válida ata o 31/12/2016 inclusive e suxeita a dispoñibilidade de gas na zona, para contratacións de novos puntos de subministración en predios con máis de 5 anos de antigüidade ou de puntos de subministración existentes inactivos ou cesados durante máis de 3 anos, que se conecten á rede de distribución das empresas distribuidoras de gas natural pertencentes a Gas Natural Fenosa (ver Distribuidoras). Non é acumulable a outras ofertas da distribuidora e é válida para solicitudes de conexión a rede feitas entre o 01/01 e o 31/12 de 2016 e postas efectivamente en servizo antes do 31/12/2016. Os 100 € de agasallo ingresaranse directamente por transferencia na conta bancaria indicada polo cliente, tras a posta en servizo do gas natural.